Bacali Family! Fun Outdoor Photoshoot :) #VAsandiegoStudio #familyphotoshoot #ou…